Inleiding

Iedere tuin heeft een eigen karakter en roept een unieke beleving op. Wanneer de stijl goed aansluit bij de omgeving en de wensen van de opdrachtgever, zal de tuin een bijzonder inspirerende plek zijn.

Ontwerpproces

Om tot een goed ontwerp te komen wordt het ontwerpproces in verschillende fasen opgedeeld. Deze indeling is nodig om u zoveel mogelijk inspraak te kunnen bieden tijdens het proces. Het streven is dan ook naar een eindbeeld waarmee u zich kunt vereenzelvigen. Hieronder zijn de verschillende fasen voor u op een rijtje gezet.

1. Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Aan de hand van voorbeelden wordt u duidelijk gemaakt hoe de werkwijze zal zijn. Daarna is het aan u om uw wensen, eisen en ideeën aan te geven.

2. Inventarisatie

De inventarisatie van de tuin vindt, indien mogelijk, meteen na het kennismakingsgesprek plaats. Wanneer er geen tekening met afmetingen van uw tuin voorhanden is zal deze worden ingemeten. Op de tekening wordt tevens aangegeven hoe de ligging van de tuin is, welke onderdelen er behouden moeten blijven, welke planten eventueel worden hergebruikt en welke materialen reeds aanwezig zijn. Om de huidige sfeer vast te leggen worden enkele foto’s van uw tuin en de omgeving genomen.

3. Offerte

Nadat alle gegevens over uw tuin op een rijtje zijn gezet, wordt een offerte voor de totale ontwerpkosten van het plan gemaakt. Wanneer u hiermee akkoord bent gegaan wordt een aanvang gemaakt met het ontwerpproces.

4. Voorlopig ontwerp

Uw wensen, eisen en eventueel ideeën worden nu vormgegeven. Meestal vertaalt zich dat tot één (schets)ontwerp, maar om meer inzichten te creëren kunnen er ook meerdere schetsen met telkens een andere vormgeving worden gemaakt. Hieruit kan dan later een keuze worden bepaald.

5. Bespreken voorlopig ontwerp

Aan de hand van sfeerbeelden wordt het voorlopige ontwerp met u besproken. Daarbij worden aan- en opmerkingen van u genoteerd en meegenomen bij het maken van het definitieve ontwerp. Het kan voorkomen dat u tijdens dit gesprek keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd. In principe worden er meteen beslissingen genomen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat u meer bedenktijd nodig heeft. In dat geval wordt er een nieuwe datum gekozen voor de voortzetting van dit gesprek. Tijdens de bespreking van het voorlopige ontwerp wordt ondermeer bepaald welke materialen in de tuin zullen worden toegepast. De materiaalkosten spelen hierbij een belangrijke rol en het is dan ook aan u om uit te maken tot hoever u wilt gaan. De beplanting komt pas bij het definitieve ontwerp aan bod maar u kunt, indien gewenst, bepaalde voorkeuren aangeven.

6. Definitief ontwerp

Met alle verkregen informatie kan nu een definitief ontwerp worden gemaakt. Dit ontwerp wordt volledig in kleur uitgewerkt. Meestal met een schaal van 1:100 of 1:50, afhankelijk van de grootte van uw tuin. Van het ontwerp wordt ter verduidelijking in ieder geval één sfeertekening gemaakt. Daarnaast krijgt u nog wat extra informatie in de vorm van een matenplan en een materiaallijst met een indicatie van de materiaalkosten. Indien nodig wordt er ook een kabels- en leidingenplan gemaakt. Onduidelijkheden die zich eventueel voordoen bij het ontwerp worden uitgewerkt in detailtekeningen.

7. Beplantingsplan

Bij het definitieve ontwerp wordt ook een beplantingsplan gemaakt. Dit houdt in dat op de tekening van de tuin wordt aangegeven welke plant waar moet komen te staan. Deze planten worden ook allemaal op een aparte plantlijst vermeld. Hierop staan de planten met hun Latijnse naam weergegeven. Ook worden de aantallen erbij vermeld. Indien nodig zal ook een bestellijst worden gemaakt, waarop naast de plantenaantallen ook de te leveren maten staan vermeld.

8. Presentatie definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp wordt samen met alle andere tekeningen en informatie aan u gepresenteerd. Er volgt een uitgebreide uitleg over het uiteindelijke ontwerp en het beplantingsplan om zo bij u de laatste vraagtekens weg te nemen. Indien er later toch vragen zijn kunnen die natuurlijk altijd nog worden gesteld, ook na deze laatste bespreking. Na de presentatie en overhandiging van het ontwerp beëindigd in principe de samenwerking met u. Wanneer u het echter op prijs stelt dat de aanleg van de tuin ook wordt begeleid zal een hoveniersbedrijf worden ingeschakeld.